Photo of Fia-Stina Sandlund
Photo of Fia-Stina Sandlund

Fia-Stina Sandlund

[Nordic Women In Film on Fia-Stina Sandlund] 'Som journalist och aktivist använder hon använder sig av “social re-enactment” som en form av historieskrivning. Hennes humoristiska gestaltning av olika former av förtryck utgör själv kärnan i hennes kreativa verksamhet.'

Director

Screenwriter

Self