For a better experience on MUBI, update your browser.
Photo of Gu Guoqing

Gu Guoqing

Executive Producer

Gu Guoqing