For a better experience on MUBI, update your browser.
Photo of Jose F. Lacaba

Jose F. Lacaba

“Humikab ang dagat na parang leon masarap sanang tumalon pero BAWAL MAGTAPON NG BASURA sabi ng alon.”
Show all (5)

Screenwriter