For a better experience on MUBI, update your browser.
Photo of Kang Yong-jian

Kang Yong-jian

Sound