For a better experience on MUBI, update your browser.
Photo of Masoumeh Bakhshi

Masoumeh Bakhshi

Masoumeh Bakhshi