For a better experience on MUBI, update your browser.
Photo of Ninh Duong Lan Ngoc

Ninh Duong Lan Ngoc

“Tôi luôn biết giới hạn của mình ở đâu, chơi thế nào cho đúng chứ không quá đà quá lố. Tôi không hút thuốc, không chơi các chất gây nghiện, chất kích thích. Bạn bè có ép tôi cũng không chơi. Không ai ép được tôi hết. Tính tôi đó giờ là vậy.”

Actor