We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Click here for more information.
AcceptReject
Photo of Peter Solan

Peter Solan

“Keď som robil film, absolútne som neuvažoval, aký bude čo do priekopníctva, ale čo do myšlienky, ktorú sa mi buď podarí, alebo menej podarí vyjadriť.”

Director

Screenwriter