We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. Click here for more information.
Photo of Sarp Aydınoğlu
Photo of Sarp Aydınoğlu

Sarp Aydınoğlu

“İş dünyasında ayakta kalabilmek için tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi ‘değişken olmak’ gerekiyor.”

Actor