For a better experience on MUBI, update your browser.
Photo of Yoshiko Shinkura

Yoshiko Shinkura

Actor