For a better experience on MUBI, update your browser.
Photo of Yoshiko Shinohara

Yoshiko Shinohara

Voice