Zurück zum Film

My Prince Edward

Preise & Festivals

Vancouver International Film Festival
Vancouver International Film Festival
2020
Hong Kong Film Awards
Hong Kong Film Awards
2020 | Nominiert: Best Screenplay
Hong Kong Film Awards
Hong Kong Film Awards
2020 | Nominiert: Best Original Film Song
Hong Kong Film Awards
Hong Kong Film Awards
2020 | Nominiert: Best Actor
Hong Kong Film Awards
Hong Kong Film Awards
2020 | Preis: Best New Director
Hong Kong Film Awards
Hong Kong Film Awards
2020 | Nominiert: Best Actress
Hong Kong Film Awards
Hong Kong Film Awards
2020 | Nominiert: Best Supporting Actress
Hong Kong Film Awards
Hong Kong Film Awards
2020 | Nominiert: Best Film Editing
Hong Kong Film Awards
Hong Kong Film Awards
2020 | Preis: Best Original Film Score
Asian Film Awards
Asian Film Awards
2020 | Nominiert: Best New Director
Hong Kong Film Critics Society Awards
Hong Kong Film Critics Society Awards
2020 | Preis: Best Screenplay
Hong Kong Film Critics Society Awards
Hong Kong Film Critics Society Awards
2020 | Sonder-Auszeichnung: Films of Merit