Para uma melhor experiência na MUBI, atualize seu navegador.
 1. Foto von Takuya Igarashi

  Takuya Igarashi Regie

 2. Foto von Yoji Enokido

  Yoji Enokido Drehbuch

 3. Foto von Bisco Hatori

  Bisco Hatori Autor

 4. Foto von Maaya Sakamoto

  Maaya Sakamoto Stimme

 5. Foto von Mamoru Miyano

  Mamoru Miyano Stimme

 6. Foto von Yoshinori Fujita

  Yoshinori Fujita Stimme

 7. Foto von Kenichi Suzumura

  Kenichi Suzumura Stimme

 8. Foto von Masaya Matsukaze

  Masaya Matsukaze Stimme

 9. Foto von Ayaka Saito

  Ayaka Saito Stimme

 10. Foto von Daisuke Kirii

  Daisuke Kirii Stimme

 11. Foto von Kozue Yoshizumi

  Kozue Yoshizumi Stimme

 12. Foto von Takehito Koyasu

  Takehito Koyasu Stimme

 13. Foto von Caitlin Glass

  Caitlin Glass Stimme (Dub)

 14. Foto von Vic Mignogna

  Vic Mignogna Stimme (Dub)

 15. Foto von Greg Ayres

  Greg Ayres Stimme (Dub)

 16. Foto von Todd Haberkorn

  Todd Haberkorn Stimme (Dub)

 17. Foto von J. Michael Tatum

  J. Michael Tatum Stimme (Dub)

 18. Foto von Luci Christian

  Luci Christian Stimme (Dub)

 19. Foto von Travis Willingham

  Travis Willingham Stimme (Dub)

 20. Foto von Monica Rial

  Monica Rial Stimme (Dub)

 21. Foto von Mike McFarland

  Mike McFarland Stimme (Dub)