For a better experience on MUBI, update your browser.

Sefer Taslı Sapık's rating of the film Rabbit Hole

Fringe bitti ya, yardırın artık. Paralel evrenlerde fink atın çünkü nasıl olsa Fringe bitti değil mi? Meydan size kaldı. NASIL OLSA BİTTİ FRINGE. Huckleberry Finn kadar mutlu bir şekilde yardırın. Sonra belki babası öllür, babasını aramaya gider ya da babası onu almaya gelir. Walter'mış babası. Sonra laleler beyaz. Sonra diye bir şey yoktur, tarih dışıdır sonra. Nasıl olsa bitti di mi?