Usamos cookies para estar seguros de darte la mejor experiencia en nuestro sitio web. Click here para obtener más información.
AceptarRechazar
Foto de Đức Hoàn
Foto de Đức Hoàn

Đức Hoàn

'[Tran Phuong on Đức Hoàn] Phong cách của Đức Hoàn là luôn tìm một điều gì thật nhất của cuộc đời để đưa vào nghệ thuật. Cách làm phim của bà luôn kỹ lưỡng, chỉn chu.'

Director/a

Actor