Foto de Koichi Hashizume
Foto de Koichi Hashizume

Koichi Hashizume

Actor/actriz