For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Hải Ninh

  Hải Ninh Director and Screenplay

 2. Photo of Hoàng Tích Chỉ

  Hoàng Tích Chỉ Screenplay

 3. Photo of Trà Giang

  Trà Giang Cast

 4. Photo of Lâm Tới

  Lâm Tới Cast

 5. Photo of Hồ Thái

  Hồ Thái Cast

 6. Photo of Đoàn Dũng

  Đoàn Dũng Cast

 7. Photo of Nguyễn Xuân Châu

  Nguyễn Xuân Châu Cinematography

 8. Photo of Hoàng Vân

  Hoàng Vân Music