For a better experience on MUBI, update your browser.
  1. Photo of Shigeru Tamura

    Shigeru Tamura Director