For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Noboru Tanaka

  Noboru Tanaka Director

 2. Photo of Shigeru Kuribayshi

  Shigeru Kuribayshi Executive Producer

 3. Photo of Yoshihiro Yuhki

  Yoshihiro Yuhki Executive Producer

 4. Photo of Akio Ido

  Akio Ido Screenplay

 5. Photo of Masaru Mori

  Masaru Mori Cinematography

 6. Photo of Junko Miyashita

  Junko Miyashita Cast

 7. Photo of Eimei Esumi

  Eimei Esumi Cast

 8. Photo of Genshu Hanayagi

  Genshu Hanayagi Cast

 9. Photo of Yoshie Kitsuda

  Yoshie Kitsuda Cast

 10. Photo of Ikunosuke Koizumi

  Ikunosuke Koizumi Cast

 11. Photo of Nagatoshi Sakamoto

  Nagatoshi Sakamoto Cast

 12. Photo of Shinji Yamada

  Shinji Yamada Editing

 13. Photo of Gunji Kawasaki

  Gunji Kawasaki Production Design

 14. Photo of Kôichi Sakata

  Kôichi Sakata Music