For a better experience on MUBI, update your browser.

Ratings & Reviews

  1. starless's rating of the film Aaahh Belinda

    Maalesef Müjde Ar'ın kötü oyunculuk performansının kurbanı olmuş filmdir gözümde Aaahh Belinda. Sinematografik açıdan bakmayıp senaryo, değindiği konular ve verdiği mesajlar açısından değerlendirildiğinde - ki aslında diyaloglarda da sıkıntılar var- ve tabi bir de Türk sineması ölçü alındığında gayet başarılı bir film. 4/5

  2. burcakbayram93@gmail.com's rating of the film Aaahh Belinda

  3. etilen's rating of the film Aaahh Belinda

    evvel zaman içinde varimiş bir dunganga alırmış çocukları atarmış sepetine yaparmış hep dunganga

  4. Sefer Taslı Sapık's rating of the film Aaahh Belinda

    "Ev-vel za-man i-çin-de/ var i-miş bir dun-gan-ga/ a-lır-mış ço-cuk-la-rı/ a-tar-mış se-pe-ti-ne/ ya-par-mış hep dun-gan-ga/ dunnnn-gan-ga dunnn-gan-gaa!"