For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoshikatsu Kasai

  Yoshikatsu Kasai Director

 2. Photo of Akira Miyazaki

  Akira Miyazaki Screenplay

 3. Photo of Kazuo Kamiya

  Kazuo Kamiya Voice

 4. Photo of Keiko Suzuka

  Keiko Suzuka Voice

 5. Photo of Kikuo Kaneuchi

  Kikuo Kaneuchi Voice

 6. Photo of Reiko Nanao

  Reiko Nanao Voice

 7. Photo of Toshiharu Takei

  Toshiharu Takei Cinematography