For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoshikatsu Kasai

  Yoshikatsu Kasai Director

 2. Photo of Akira Miyazaki

  Akira Miyazaki Screenplay

 3. Photo of Kazuo Kamiya

  Kazuo Kamiya Cast

 4. Photo of Keiko Suzuka

  Keiko Suzuka Cast

 5. Photo of Kikuo Kaneuchi

  Kikuo Kaneuchi Cast

 6. Photo of Reiko Nanao

  Reiko Nanao Cast

 7. Photo of Toshiharu Takei

  Toshiharu Takei Cinematography