For a better experience on MUBI, update your browser.
  1. Photo of Jacek Koprowicz

    Jacek Koprowicz Director

  2. Photo of Jacek Koprowicz

    Jacek Koprowicz Screenplay

  3. Photo of Krzesimir Debski

    Krzesimir Debski Music