For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoshimitsu Morita

  Yoshimitsu Morita Director

 2. Photo of Natsume Sōseki

  Natsume Sōseki Screenplay

 3. Photo of Tomomi Tsutsui

  Tomomi Tsutsui Screenplay

 4. Photo of Yusaku Matsuda

  Yusaku Matsuda Cast

 5. Photo of Miwako Fujitani

  Miwako Fujitani Cast

 6. Photo of Kaoru Kobayashi

  Kaoru Kobayashi Cast

 7. Photo of Morio Kazama

  Morio Kazama Cast

 8. Photo of Chishû Ryû

  Chishû Ryû Cast

 9. Photo of Katsuo Nakamura

  Katsuo Nakamura Cast

 10. Photo of Mitsuko Kusabue

  Mitsuko Kusabue Cast

 11. Photo of Yonezo Maeda

  Yonezo Maeda Cinematography

 12. Photo of Shigeru Umebayashi

  Shigeru Umebayashi Music

 13. Photo of Tsutomu Imamura

  Tsutomu Imamura Production Design

 14. Photo of Mitsuru Kurosawa

  Mitsuru Kurosawa Producer

 15. Photo of Akira Suzuki

  Akira Suzuki Editing

 16. Photo of Fumio Hashimoto

  Fumio Hashimoto Sound

 17. Photo of Hisayuki Miyamoto

  Hisayuki Miyamoto Sound