For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Toshiharu Ikeda

  Toshiharu Ikeda Director

 2. Photo of Takashi Ishii

  Takashi Ishii Screenplay

 3. Photo of Jun Izumi

  Jun Izumi Cast

 4. Photo of Masahiko Abe

  Masahiko Abe Cast

 5. Photo of Toshiyuki Kitami

  Toshiyuki Kitami Cast

 6. Photo of Yoko Kurita

  Yoko Kurita Cast

 7. Photo of Yuichi Minato

  Yuichi Minato Cast

 8. Photo of Noboru Mitani

  Noboru Mitani Cast

 9. Photo of Mimi Sawaki

  Mimi Sawaki Cast

 10. Photo of Osamu Tsuruoka

  Osamu Tsuruoka Cast

 11. Photo of Yuri Yamashina

  Yuri Yamashina Cast

 12. Photo of Yonezo Maeda

  Yonezo Maeda Cinematography

 13. Photo of Hachiro Kai

  Hachiro Kai Music

 14. Photo of Yoshie Kikukawa

  Yoshie Kikukawa Production Design

 15. Photo of Yoshihiro Yuhki

  Yoshihiro Yuhki Producer

 16. Photo of Akimasa Kawashima

  Akimasa Kawashima Editing

 17. Photo of Osamu Onodera

  Osamu Onodera Sound