For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Vasili Ordynsky

  Vasili Ordynsky Director

 2. Photo of Semyon Nagornyj

  Semyon Nagornyj Screenplay

 3. Photo of Nadezhda Fedosova

  Nadezhda Fedosova Cast

 4. Photo of Pyotr Lyubeshkin

  Pyotr Lyubeshkin Cast

 5. Photo of Liliya Dsyuba

  Liliya Dsyuba Cast

 6. Photo of Boris Yurchenko

  Boris Yurchenko Cast

 7. Photo of Yuriy Gorobets

  Yuriy Gorobets Cast

 8. Photo of Nikolay Grabbe

  Nikolay Grabbe Cast

 9. Photo of Roman Khomyatov

  Roman Khomyatov Cast

 10. Photo of Viktor Filippov

  Viktor Filippov Cast

 11. Photo of Valeriy Pogoreltsev

  Valeriy Pogoreltsev Cast

 12. Photo of Yuri Smirnov

  Yuri Smirnov Cast

 13. Photo of Boris Butkeyev

  Boris Butkeyev Cast

 14. Photo of Igor Slabnevich

  Igor Slabnevich Cinematography

 15. Photo of Venyamin Basner

  Venyamin Basner Music

 16. Photo of Arnold Vaisfeld

  Arnold Vaisfeld Production Design

 17. Photo of Boris Nemechek

  Boris Nemechek Production Design