For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Keisuke Kinoshita

  Keisuke Kinoshita Director and Screenplay

 2. Photo of Shichirô Fukazawa

  Shichirô Fukazawa Screenplay

 3. Photo of Kinuyo Tanaka

  Kinuyo Tanaka Cast

 4. Photo of Teiji Takahashi

  Teiji Takahashi Cast

 5. Photo of Yûko Mochizuki

  Yûko Mochizuki Cast

 6. Photo of Danko Ichikawa

  Danko Ichikawa Cast

 7. Photo of Keiko Ogasawara

  Keiko Ogasawara Cast

 8. Photo of Seiji Miyaguchi

  Seiji Miyaguchi Cast

 9. Photo of Yûnosuke Itô

  Yûnosuke Itô Cast

 10. Photo of Ken Mitsuda

  Ken Mitsuda Cast

 11. Photo of Eijirô Tôno

  Eijirô Tôno Cast

 12. Photo of Hiroyuki Kusuda

  Hiroyuki Kusuda Cinematography

 13. Photo of Chûji Kinoshita

  Chûji Kinoshita Music

 14. Photo of Matsunosuke Nozawa

  Matsunosuke Nozawa Music

 15. Photo of Kisaku Ito

  Kisaku Ito Production Design

 16. Photo of Masaharu Kokaji

  Masaharu Kokaji Producer

 17. Photo of Ryuzo Otani

  Ryuzo Otani Producer

 18. Photo of Yoshi Sugihara

  Yoshi Sugihara Editing

 19. Photo of Hisao Ono

  Hisao Ono Sound