For a better experience on MUBI, update your browser.
  1. Photo of Teng Wenji

    Teng Wenji Director

  2. Photo of Yin Tingru

    Yin Tingru Cast