For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of YasuzĂ´ Masumura

  YasuzĂ´ Masumura Director

 2. Photo of Rampo Edogawa

  Rampo Edogawa Screenplay

 3. Photo of Yoshio Shirasaka

  Yoshio Shirasaka Screenplay

 4. Photo of Setsuo Kobayashi

  Setsuo Kobayashi Cinematography

 5. Photo of Hikaru Hayashi

  Hikaru Hayashi Music

 6. Photo of Masaichi Nagata

  Masaichi Nagata Executive Producer

 7. Photo of Kazumasa Nakano

  Kazumasa Nakano Producer

 8. Photo of Eiji Funakoshi

  Eiji Funakoshi Cast

 9. Photo of Mako Midori

  Mako Midori Cast

 10. Photo of Noriko Sengoku

  Noriko Sengoku Cast

 11. Photo of Tatsuji Nakashizu

  Tatsuji Nakashizu Editing

 12. Photo of Shigeo Mano

  Shigeo Mano Production Design

 13. Photo of Takeo Suda

  Takeo Suda Sound