For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Koji Hashimoto

  Koji Hashimoto Director

 2. Photo of Akihiko Hirata

  Akihiko Hirata Cast

 3. Photo of Dangely Diane

  Dangely Diane Cast

 4. Photo of Rachel Huggett

  Rachel Huggett Cast

 5. Photo of Andrew Hughes

  Andrew Hughes Cast

 6. Photo of Jean Karcewski

  Jean Karcewski Cast

 7. Photo of Tomokazu Miura

  Tomokazu Miura Cast

 8. Photo of Hisaya Morishige

  Hisaya Morishige Cast

 9. Photo of Masumi Okada

  Masumi Okada Cast

 10. Photo of Irwin Ron

  Irwin Ron Cast

 11. Photo of William H. Tapier

  William H. Tapier Cast

 12. Photo of Kazutami Hara

  Kazutami Hara Cinematography

 13. Photo of Kentaro Haneda

  Kentaro Haneda Music

 14. Photo of Akira Sakuragi

  Akira Sakuragi Production Design

 15. Photo of Sakyo Komatsu

  Sakyo Komatsu Producer, Screenplay Director

 16. Photo of Fumio Tanaka

  Fumio Tanaka Producer

 17. Photo of Tomoyuki Tanaka

  Tomoyuki Tanaka Executive Producer

 18. Photo of Yoshitami Kuroiwa

  Yoshitami Kuroiwa Editing