For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Tomohiko Higuchi

  Tomohiko Higuchi Director

 2. Photo of Naoto Takenaka

  Naoto Takenaka Narrator

 3. Photo of Atsushi Tsuboi

  Atsushi Tsuboi Self

 4. Photo of Kôji Shiraishi

  Kôji Shiraishi Self

 5. Photo of Tetsuaki Matsue

  Tetsuaki Matsue Self

 6. Photo of Kôji Maeda

  Kôji Maeda Self

 7. Photo of Shôhei Uno

  Shôhei Uno Self

 8. Photo of Eisuke Naito

  Eisuke Naito Self

 9. Photo of Company Matsuo

  Company Matsuo Self

 10. Photo of Noboru Iguchi

  Noboru Iguchi Self

 11. Photo of Junji Kimata

  Junji Kimata Self