For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoshimitsu Morita

  Yoshimitsu Morita Director and Screenplay

 2. Photo of Kei Haruna

  Kei Haruna Producer

 3. Photo of Hideyuki Honma

  Hideyuki Honma Producer

 4. Photo of Miyuki Miyabe

  Miyuki Miyabe Screenplay

 5. Photo of Nobuyasu Kita

  Nobuyasu Kita Cinematography

 6. Photo of Nakai Masahiro

  Nakai Masahiro Cast

 7. Photo of Kanji Tsuda

  Kanji Tsuda Cast

 8. Photo of Takashi Fujii

  Takashi Fujii Cast

 9. Photo of Tsutomu Yamazaki

  Tsutomu Yamazaki Cast

 10. Photo of Yoshino Kimura

  Yoshino Kimura Cast

 11. Photo of Misaki Ito

  Misaki Ito Cast

 12. Photo of Shinji Tanaka

  Shinji Tanaka Editing

 13. Photo of Michiru Ohshima

  Michiru Ohshima Music

 14. Photo of Taku Takahashi

  Taku Takahashi Music

 15. Photo of Fumio Hashimoto

  Fumio Hashimoto Sound