For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yuri Ilyenko

  Yuri Ilyenko Director

 2. Photo of Nikola Vavic

  Nikola Vavic Screenplay

 3. Photo of Vladimir Popovic

  Vladimir Popovic Cast

 4. Photo of Larisa Kadochnikova

  Larisa Kadochnikova Cast

 5. Photo of Ivan Mykolaichuk

  Ivan Mykolaichuk Cast

 6. Photo of Boris Khmelnitsky

  Boris Khmelnitsky Cast

 7. Photo of Boro Begovic

  Boro Begovic Cast

 8. Photo of Ilija Bozovic

  Ilija Bozovic Cast

 9. Photo of Darinka Djuraskovic

  Darinka Djuraskovic Cast

 10. Photo of Yuriy Dubrovin

  Yuriy Dubrovin Cast

 11. Photo of Valeri Lushchevsky

  Valeri Lushchevsky Cast

 12. Photo of Veljko Mandic

  Veljko Mandic Cast

 13. Photo of Villy Kaljuta

  Villy Kaljuta Cinematography

 14. Photo of Vilen Kalyuta

  Vilen Kalyuta Cinematography

 15. Photo of Borislav Tamindzic

  Borislav Tamindzic Music

 16. Photo of Anatoli Mamontov

  Anatoli Mamontov Production Design

 17. Photo of Nataliya Pishchikova

  Nataliya Pishchikova Editing