For a better experience on MUBI, update your browser.
  1. Photo of Shivaji Ganesan

    Shivaji Ganesan Cast

  2. Photo of K.R. Vijaya

    K.R. Vijaya Cast

  3. Photo of T.S. Balaiah

    T.S. Balaiah Cast