For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Kimika Yoshino

  Kimika Yoshino Cast

 2. Photo of Miho Kanno

  Miho Kanno Cast

 3. Photo of Naozumi Takahashi

  Naozumi Takahashi Cast

 4. Photo of Ryôka Yuzuki

  Ryôka Yuzuki Cast

 5. Photo of Shu-Ma

  Shu-Ma Cast

 6. Photo of Miho Tamura

  Miho Tamura Cast

 7. Photo of Mio Takaki

  Mio Takaki Cast

 8. Photo of Shimako Sato

  Shimako Sato Director

 9. Photo of Junki Takegami

  Junki Takegami Screenplay

 10. Photo of Akira Tsuburaya

  Akira Tsuburaya Executive Producer

 11. Photo of Hiroshi Yamaji

  Hiroshi Yamaji Executive Producer

 12. Photo of Yoshinori Chiba

  Yoshinori Chiba Producer

 13. Photo of Shun-ichi Kobayashi

  Shun-ichi Kobayashi Producer

 14. Photo of Mikiya Katakura

  Mikiya Katakura Music

 15. Photo of Shoei Sudo

  Shoei Sudo Cinematography