For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Minoru Kawasaki

  Minoru Kawasaki Director and Screenplay

 2. Photo of Masakazu Migita

  Masakazu Migita Screenplay

 3. Photo of Lee Ho

  Lee Ho Cast

 4. Photo of Eiichi Kikuchi

  Eiichi Kikuchi Cast

 5. Photo of Arthur Kuroda

  Arthur Kuroda Cast

 6. Photo of Hironobu Nomura

  Hironobu Nomura Cast

 7. Photo of Hideki Saijo

  Hideki Saijo Cast

 8. Photo of Hitomi Takashima

  Hitomi Takashima Cast

 9. Photo of Yasutaka Nagano

  Yasutaka Nagano Cinematography

 10. Photo of Shuntaro Kanai

  Shuntaro Kanai Producer