For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Hiroshi Fukutomi

  Hiroshi Fukutomi Director

 2. Photo of Takashi Yamada

  Takashi Yamada Screenplay

 3. Photo of Kikuko Inoue

  Kikuko Inoue Cast

 4. Photo of Keiichi Nanba

  Keiichi Nanba Cast

 5. Photo of Kazukiyo Nishikiori

  Kazukiyo Nishikiori Cast

 6. Photo of Masaaki Satake

  Masaaki Satake Cast

 7. Photo of Shigekazu Morishita

  Shigekazu Morishita Cinematography

 8. Photo of Takashi Nishiyama

  Takashi Nishiyama Producer

 9. Photo of Shin'ichirĂ´ Kajiura

  Shin'ichirĂ´ Kajiura Animation