For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Shinji Imaoka

  Shinji Imaoka Screenplay and Director

 2. Photo of Konatsu

  Konatsu Cast

 3. Photo of Rinako Hirasawa

  Rinako Hirasawa Cast

 4. Photo of Takeshi Itô

  Takeshi Itô Cast

 5. Photo of Yôta Kawase

  Yôta Kawase Cast

 6. Photo of Kurumi Nanase

  Kurumi Nanase Cast

 7. Photo of Mutsuo Yoshioka

  Mutsuo Yoshioka Cast

 8. Photo of Issaku Maei

  Issaku Maei Cinematography

 9. Photo of Mitsuru Fukudawara

  Mitsuru Fukudawara Producer

 10. Photo of Kyoichi Masuko

  Kyoichi Masuko Producer

 11. Photo of Kazuto Morita

  Kazuto Morita Producer

 12. Photo of Shôji Sakai

  Shôji Sakai Editing