For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoshimitsu Morita

  Yoshimitsu Morita Director and Screenplay

 2. Photo of Fujiko F. Fujio

  Fujiko F. Fujio Screenplay

 3. Photo of Shizuka Kudo

  Shizuka Kudo Cast

 4. Photo of Misa Simizu

  Misa Simizu Cast

 5. Photo of Yonezo Maeda

  Yonezo Maeda Cinematography

 6. Photo of Tsutomu Imamura

  Tsutomu Imamura Production Design

 7. Photo of Hikaru Suzuki

  Hikaru Suzuki Producer

 8. Photo of Akimasa Kawashima

  Akimasa Kawashima Editing

 9. Photo of Osamu Onodera

  Osamu Onodera Sound

 10. Photo of Masatoshi Saito

  Masatoshi Saito Sound