For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Bakhyt Kilibayev

  Bakhyt Kilibayev Director, Producer Screenplay

 2. Photo of Pyotr Lutsik

  Pyotr Lutsik Screenplay

 3. Photo of Aleksei Samoryadov

  Aleksei Samoryadov Screenplay

 4. Photo of Viktor Stepanov

  Viktor Stepanov Cast

 5. Photo of Ivan Martynov

  Ivan Martynov Cast

 6. Photo of Yekaterina Kmit

  Yekaterina Kmit Cast

 7. Photo of Mariya Vinogradova

  Mariya Vinogradova Cast

 8. Photo of Aleksandr Trofimov

  Aleksandr Trofimov Cast

 9. Photo of Vladimir Timofeev

  Vladimir Timofeev Cast

 10. Photo of Mikhail Burlakov

  Mikhail Burlakov Cast

 11. Photo of Kasym Zhakibayev

  Kasym Zhakibayev Cast

 12. Photo of Aleksandr Kovalyov

  Aleksandr Kovalyov Cast

 13. Photo of Dmitriy Perednya

  Dmitriy Perednya Cinematography

 14. Photo of Fyodor Chistyakov

  Fyodor Chistyakov Music