For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Đặng Nhật Minh

  Đặng Nhật Minh Director and Screenplay

 2. Photo of Hoàng Nhuận Cầm

  Hoàng Nhuận Cầm Screenplay

 3. Photo of Vũ Quốc Tuấn

  Vũ Quốc Tuấn Cinematography

 4. Photo of Tiến Hợi

  Tiến Hợi Cast

 5. Photo of Võ Hoài Nam

  Võ Hoài Nam Cast

 6. Photo of Quách Thu Phương

  Quách Thu Phương Cast

 7. Photo of Phạm Quốc Trung

  Phạm Quốc Trung Production Design

 8. Photo of Đỗ Hồng Quân

  Đỗ Hồng Quân Music