For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Tomoharu Katsumata

  Tomoharu Katsumata Director

 2. Photo of Ikuko Oyabu

  Ikuko Oyabu Screenplay

 3. Photo of Mieko Koyamauchi

  Mieko Koyamauchi Screenplay

 4. Photo of Hans Christian Andersen

  Hans Christian Andersen Screenplay

 5. Photo of Fumie Kashiyama

  Fumie Kashiyama Cast

 6. Photo of Mariko Miyagi

  Mariko Miyagi Cast

 7. Photo of Taro Shigaki

  Taro Shigaki Cast

 8. Photo of Kôsei Tomita

  Kôsei Tomita Cast

 9. Photo of Hidekatsu Shibata

  Hidekatsu Shibata Cast

 10. Photo of Ichirō Nagai

  Ichirō Nagai Cast

 11. Photo of Kaneta Kimotsuki

  Kaneta Kimotsuki Cast

 12. Photo of Haruko Kitahama

  Haruko Kitahama Cast

 13. Photo of Kazuko Sawada

  Kazuko Sawada Cast

 14. Photo of Rihoko Yoshida

  Rihoko Yoshida Cast

 15. Photo of Kazuko Sugiyama

  Kazuko Sugiyama Cast

 16. Photo of Nana Yamaguchi

  Nana Yamaguchi Cast

 17. Photo of Miyoko Asô

  Miyoko Asô Cast

 18. Photo of Takekuni Hirayoshi

  Takekuni Hirayoshi Music

 19. Photo of Kôsei Makino

  Kôsei Makino Production Design

 20. Photo of Mataharu Urata

  Mataharu Urata Production Design

 21. Photo of Yordan Nicolov

  Yordan Nicolov Producer