For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Kichitaro Negishi

  Kichitaro Negishi Director

 2. Photo of Yoshimitsu Morita

  Yoshimitsu Morita Screenplay

 3. Photo of Yukiyo Toake

  Yukiyo Toake Cast

 4. Photo of Kunie Tanaka

  Kunie Tanaka Cast

 5. Photo of Masatoshi Murakami

  Masatoshi Murakami Cast

 6. Photo of Shinji Motoyama

  Shinji Motoyama Cast

 7. Photo of Kyohei Shibata

  Kyohei Shibata Cast

 8. Photo of Mariko Fuji

  Mariko Fuji Cast

 9. Photo of Saburô Tokitô

  Saburô Tokitô Cast

 10. Photo of Osame Maruike

  Osame Maruike Cinematography

 11. Photo of Saeko Suzuki

  Saeko Suzuki Music

 12. Photo of Akimasa Kawashima

  Akimasa Kawashima Editing