For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Sung Tsun-shou

  Sung Tsun-shou Director

 2. Photo of Ying Bai

  Ying Bai Cast

 3. Photo of Hsiang Chin Han

  Hsiang Chin Han Cast

 4. Photo of Han Hsieh

  Han Hsieh Cast

 5. Photo of Ming Kao

  Ming Kao Cast

 6. Photo of Ku Chun

  Ku Chun Cast

 7. Photo of Shih Lu

  Shih Lu Cast

 8. Photo of Tien Miao

  Tien Miao Cast

 9. Photo of Ming Min

  Ming Min Cast

 10. Photo of Chien Tsao

  Chien Tsao Cast