For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Seijun Suzuki

  Seijun Suzuki Director

 2. Photo of Genjiro Arato

  Genjiro Arato Executive Producer

 3. Photo of Yôzô Tanaka

  Yôzô Tanaka Screenplay

 4. Photo of Kyoka Izumi

  Kyoka Izumi Screenplay

 5. Photo of Kazue Nagatsuka

  Kazue Nagatsuka Cinematography

 6. Photo of Yusaku Matsuda

  Yusaku Matsuda Cast

 7. Photo of Michiyo Ohkusu

  Michiyo Ohkusu Cast

 8. Photo of Mariko Kaga

  Mariko Kaga Cast

 9. Photo of Katsuo Nakamura

  Katsuo Nakamura Cast

 10. Photo of Yoshio Harada

  Yoshio Harada Cast

 11. Photo of Akira Suzuki

  Akira Suzuki Editing

 12. Photo of Noriyoshi Ikeya

  Noriyoshi Ikeya Production Design