For a better experience on MUBI, update your browser.

Kisik ateste 15 dakika

Directed by Neco Çelik
Turkey, 2006
Comedy, Drama

Synopsis

K?s?k Ate?te 15 Dakika’n?n ana mekân? ?stanbul’da k bir Frans?z restoran? le chic. Film restoran?n sahipleri, çalanlar? ve mü?terilerini olu?turan çe?itli karakterlerin her birinin bu restoranda geçen 15 dk. y? anlat?yor. 21:00-21-15. Herkesin hayat?nda bir 15 dk. vard?r.

This film is not currently playing on MUBI but 30 other great films are. See what’s now showing
Kisik ateste 15 dakika Directed by Neco Çelik

Related films