For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yamashita Nobuhiro

  Yamashita Nobuhiro Director

 2. Photo of Kanno Tomoe

  Kanno Tomoe Screenplay

 3. Photo of Nikaido Fumi

  Nikaido Fumi Cast

 4. Photo of Takagi Futa

  Takagi Futa Cinematography

 5. Photo of Ikenaga Shoji

  Ikenaga Shoji Music

 6. Photo of Iwamoto Hironori

  Iwamoto Hironori Production Design

 7. Photo of Ataka Norifumi

  Ataka Norifumi Production Design

 8. Photo of Julie K. Fujishima

  Julie K. Fujishima Producer

 9. Photo of Harafuji Kazuteru

  Harafuji Kazuteru Producer

 10. Photo of Tom Yoda

  Tom Yoda Producer

 11. Photo of Matsushita Tsuyoshi

  Matsushita Tsuyoshi Producer

 12. Photo of Shinji Ogawa

  Shinji Ogawa Producer

 13. Photo of Hiroyuki Negishi

  Hiroyuki Negishi Producer

 14. Photo of Satoh Takashi

  Satoh Takashi Editing

 15. Photo of Inoue Natsuko

  Inoue Natsuko Sound