For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Hirokazu Kore-eda

  Hirokazu Kore-eda Director, Screenplay Editing

 2. Photo of Masaharu Fukuyama

  Masaharu Fukuyama Cast

 3. Photo of Machiko Ono

  Machiko Ono Cast

 4. Photo of Yoko Maki

  Yoko Maki Cast

 5. Photo of Lily Franky

  Lily Franky Cast

 6. Photo of Keita Ninomiya

  Keita Ninomiya Cast

 7. Photo of Hwang Shôgen

  Hwang Shôgen Cast

 8. Photo of Yuri Nakamura

  Yuri Nakamura Cast

 9. Photo of Kazuya Takahashi

  Kazuya Takahashi Cast

 10. Photo of Yoshida Yoh

  Yoshida Yoh Cast

 11. Photo of Pierre Taki

  Pierre Taki Cast

 12. Photo of Mikiya Takimoto

  Mikiya Takimoto Cinematography

 13. Photo of Keiko Mitsumatsu

  Keiko Mitsumatsu Production Design

 14. Photo of Hijiri Taguchi

  Hijiri Taguchi Producer

 15. Photo of Kaoru Matsuzaki

  Kaoru Matsuzaki Producer

 16. Photo of Yasushi Ogawa

  Yasushi Ogawa Executive Producer

 17. Photo of Chiaki Harada

  Chiaki Harada Executive Producer

 18. Photo of Satomi Odake

  Satomi Odake Executive Producer

 19. Photo of Yutaka Tsurumaki

  Yutaka Tsurumaki Sound