For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Vũ Ngọc Đãng

  Vũ Ngọc Đãng Director and Screenplay

 2. Photo of Lương Mạnh Hải

  Lương Mạnh Hải Screenplay and Cast

 3. Photo of Ngô Thị Bích Hiền

  Ngô Thị Bích Hiền Producer

 4. Photo of Nguyễn Phan Quang Bình

  Nguyễn Phan Quang Bình Executive Producer

 5. Photo of Minh Thư

  Minh Thư Music

 6. Photo of Nguyễn Nam

  Nguyễn Nam Cinematography

 7. Photo of Khánh Ly

  Khánh Ly Editing

 8. Photo of Hồ Vĩnh Khoa

  Hồ Vĩnh Khoa Cast

 9. Photo of Linh Sơn

  Linh Sơn Cast

 10. Photo of Phương Thanh

  Phương Thanh Cast

 11. Photo of Hiếu Hiền

  Hiếu Hiền Cast

 12. Photo of Lê Tuấn

  Lê Tuấn Production Design

 13. Photo of Nguyễn Vi Bảo

  Nguyễn Vi Bảo Sound