For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoshimitsu Morita

  Yoshimitsu Morita Director

 2. Photo of Tsuguhiko Kadokawa

  Tsuguhiko Kadokawa Executive Producer

 3. Photo of Masato Hara

  Masato Hara Producer

 4. Photo of Kyoko Morinaga

  Kyoko Morinaga Screenplay

 5. Photo of Junichi Watanabe

  Junichi Watanabe Screenplay

 6. Photo of Hiroshi Takase

  Hiroshi Takase Cinematography

 7. Photo of Hidetaka Ozawa

  Hidetaka Ozawa Production Design

 8. Photo of Michiru Ohshima

  Michiru Ohshima Music

 9. Photo of Shinji Tanaka

  Shinji Tanaka Editing

 10. Photo of Fumio Hashimoto

  Fumio Hashimoto Sound

 11. Photo of Kôji Yakusho

  Kôji Yakusho Cast

 12. Photo of Hitomi Kuroki

  Hitomi Kuroki Cast

 13. Photo of Akira Terao

  Akira Terao Cast

 14. Photo of Toshio Shiba

  Toshio Shiba Cast

 15. Photo of Tomoko Hoshino

  Tomoko Hoshino Cast

 16. Photo of Kazuya Kosaka

  Kazuya Kosaka Cast

 17. Photo of Morio Agata

  Morio Agata Cast

 18. Photo of Yoshino Kimura

  Yoshino Kimura Cast

 19. Photo of Kenjiro Ishimaru

  Kenjiro Ishimaru Cast