For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Seijun Suzuki

  Seijun Suzuki Director, Sound

 2. Photo of Shigetsugu Yoshida

  Shigetsugu Yoshida Director

 3. Photo of Yutaka Fujioka

  Yutaka Fujioka Executive Producer

 4. Photo of Tetsuo Katayama

  Tetsuo Katayama Producer

 5. Photo of Kazushichi Sano

  Kazushichi Sano Producer

 6. Photo of Hidehiko Takei

  Hidehiko Takei Producer

 7. Photo of Monkey Punch

  Monkey Punch Screenplay

 8. Photo of Yoshio Urasawa

  Yoshio Urasawa Screenplay

 9. Photo of Atsushi Yamatoya

  Atsushi Yamatoya Screenplay

 10. Photo of Maki Carousel

  Maki Carousel Cast

 11. Photo of Fumi Hirano

  Fumi Hirano Cast

 12. Photo of Makio Inoue

  Makio Inoue Cast

 13. Photo of Asaki Katusei

  Asaki Katusei Cast

 14. Photo of Naoko Kawai

  Naoko Kawai Cast

 15. Photo of Takurô Kitagawa

  Takurô Kitagawa Cast

 16. Photo of Kiyoshi Kobayashi

  Kiyoshi Kobayashi Cast

 17. Photo of Eiko Masuyama

  Eiko Masuyama Cast

 18. Photo of Gorô Naya

  Gorô Naya Cast

 19. Photo of Ken'ichi Ogata

  Ken'ichi Ogata Cast

 20. Photo of Saeko Shimazu

  Saeko Shimazu Cast

 21. Photo of Toki Shiozawa

  Toki Shiozawa Cast

 22. Photo of Noboru Taguchi

  Noboru Taguchi Cast

 23. Photo of Yasuo Yamada

  Yasuo Yamada Cast

 24. Photo of Teiji Ômiya

  Teiji Ômiya Cast

 25. Photo of Shinya Ôtaki

  Shinya Ôtaki Cast

 26. Photo of Masatoshi Tsurubuchi

  Masatoshi Tsurubuchi Editing

 27. Photo of Yuji Ono

  Yuji Ono Music