For a better experience on MUBI, update your browser.
 1. Photo of Yoshimitsu Morita

  Yoshimitsu Morita Director and Screenplay

 2. Photo of Haruki Kadokawa

  Haruki Kadokawa Producer

 3. Photo of Yoshihisa Nakagawa

  Yoshihisa Nakagawa Producer

 4. Photo of Yoshio Kataoka

  Yoshio Kataoka Screenplay

 5. Photo of Yonezo Maeda

  Yonezo Maeda Cinematography

 6. Photo of Hiroko Yakushimaru

  Hiroko Yakushimaru Cast

 7. Photo of Kaori Momoi

  Kaori Momoi Cast

 8. Photo of Hironobu Nomura

  Hironobu Nomura Cast

 9. Photo of Kazuo Zaitsu

  Kazuo Zaitsu Cast

 10. Photo of Akimasa Kawashima

  Akimasa Kawashima Editing

 11. Photo of Osamu Shiomura

  Osamu Shiomura Music

 12. Photo of Masatoshi Saito

  Masatoshi Saito Sound